PROPOZÍCIE

PRESTIGIO CROSS TRIATHLON KUCHYŇA 2015

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Štatút

___________________________________________________________________________________________

 

Prestigio Cross Triathlon Kuchyňa 2015

 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien a Slovenský pohár vetránov, vetrániek dorastencou, dorasteniek a juniorou, junieriek 

 

Prestigio Cross Triathlon Kuchyňa 2015 – firemen štafety a rodinné štafety (ja, ty, on)

 

Prestigio Cross Triathlon Kuchyňa 2015 OPEN 

___________________________________________________________________________________________

 

Miesto

___________________________________________________________________________________________

 

Kuchyňa

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Termín

___________________________________________________________________________________________

 

12. september 2015

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Usporiadateľ

___________________________________________________________________________________________

 

Prestigio Realiz o.z.

Tučkova 9

821 05 Bratislava

Číslo účtu: 2928866249 / 1100

Tel: 0903 729 777

Email: info@prestigiorealizteam.sk

www.prestigiorealizteam.sk

 

Realiz sport team s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

Tel: 0903 729 777

Email: info@prestigiorealizteam.sk

www.prestigiorealizteam.sk

 

 

Adventure Park Karpaty

Peter Kučera

Tel: 0948 651 851

www.adventureparkkarpaty.sk

 

 

RUNSHOP s.r.o.

RIVER PARK 

DVORAKOVO NÁBREŽIE 4

810 06 BRATISLAVA

Tel.: 0915 637 751

www.runshop.sk

Súťažný výbor

___________________________________________________________________________________________

 

Riaditeľ pretekov: Peter Kučera

Hlavný Rozhodca: Andrea Hrúzová 

Technický delegát: Matej Hraško    

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Race office

___________________________________________________________________________________________

 

Camping Park Karpaty

Prezentácia pre všetkých účastníkov Prestigio Cross Triathlonu Kuchyňa 2015 plus firemné a rodinné štafety.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Počasie a teplota vody

___________________________________________________________________________________________

 

Priemerná denná teplota vzduchu: 25°C

Teplota vody: 22°C

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Predpisy

___________________________________________________________________________________________

 

 

Na pretekoch Prestigio Cross Triathlon Kuchyňa 2015 sa preteká podľa smerníc STU pre rok 2015 a oficiálneho programu pretekov. Zmeny sú vyhradené.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Trate

___________________________________________________________________________________________

 

Prestigio Cross Triathlon Kuchyňa 2015 – majstrovstvá Slovenska mužov a žien, vetráni a veteránky

-       1 km plávanie (2 okruhy v nádrži)

-       30 km MTB (prevýšenie 700 metrov, 85% v teréne, 15% asfalt, 4 okruhy)

-       9 km beh (3 okruhy)

 

Prestigio Cross Triathlon Kuchyňa 2015 Open – Slovenský pohár dorastenci/ky, juniori/ky

-       0,5 km plávanie (1 okruh v nádrži)

-       15 km MTB (prevýšenie 350 metrov, 85% v teréne, 15% asfalt, 2 okruhy)

-       6 km beh (2 okruhy)

 

Prestigio Cross Triathlon Kuchyňa 2015 – firemné a rodinné štafety (ja, ty, on)

-       1 km plávanie (2 okruhy v nádrži)

-       30 km MTB (prevýšenie 700 metrov, 85% v teréne, 15% asfalt, 4 okruhy) 

-       9 km beh (3 okruhy)

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Kategórie

___________________________________________________________________________________________

 

Dorastenci (1999-1998)                            Dorastenky (1999-1998)

Juniori (1997-1996)                                   Juniorky (1997-1996)

Muži (1995-1976)                                        Ženy (1995-1976)

Veteráni 1 (1975-1966)                             Veteránky (1975 a staršie)

Veteráni 2 (1965 a starší)

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Prihlášky

___________________________________________________________________________________________

 

Prihlásiť sa a zaplatiť môžete najneskôr do 06.09.2015 do 24:00 v registráciách TU.

Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať.

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, klub alebo mesto, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, e-mailovú adresu.

 

číslo účtu:2928866249/1100

IBAN : SK15 1100 0000 002928866249

SWIFT: TATR SK BX

VARIABILNÝ SYMBOL ODRŽÍTE MAILOM PRI REGISTRÁCII.

 

Všetci, ktorí sa prihlásia do 6.9.2015 budú mať štartovné 15 EUR

Štafety budú mať štartovné 3x15 EUR

Tí, ktorí sa budú chcieť prihlásiť deň dopredu alebo v deň pretekov, budú mať 3-násobné štartovné (45 EUR alebo 90 EUR za štafetu), pokiaľ bude ešte miesto v depe pretekov.

 

PRETEKÁRI OBDRŽIA – ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

-       plavecká čiapka s logom pretekov (prvých 120 prihlásených)

-       štartovné číslo

-       štartový balíček od partnerov podujatia

-       občerstvenie na trati a v cieli ihneď po skončení pretekov

-       zázemie so servisom

-       elektronické meranie čipom

-       online výsledky

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Zvláštne ustanovenia

___________________________________________________________________________________________

 

-       Registrácia možná online vyplnením formulára na www.citytriathlon.sk

a následnou platbou na bankový účet pod prideleným variabilným symbolom, ktorý bude účastníkovi poslaný elektronickou poštou

-       UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len po odhlásení sa z pretekov a to len na základe lekárskeho potvrdenia o Vašej neschopnosti sa zúčastniť a to najneskôr 3 kalendárne dni pred pretekom. Potom bude Vaše štartovné použité na to, na čo bolo zaplatené – teda na prípravu Vašej účasti na pretekoch, pričom nestrácate nárok na štartovací balíček

-       Prezentácia a výber štartovných čísiel:

Čas prezentácie je uvedený pre každý pretek v časovom programe (viď. nižšie).
Štartovné číslo s čipom nie je nutné si vyzdvihnúť osobne. Môže ich pre kamaráta, či celú skupinu vyzdvihnúť jedna osoba. Potrebujete však vedieť meno, priezvisko a štartovné číslo.
Pozor! Žiadame pretekárov, aby vo vlastnom záujme sa dostavili na prezentáciu s dostatočnou časovou rezervou a rešpektovali časy určené na prezentáciu pre jednotlivé preteky!

-       Meranie časov a spracovanie výsledkov:

Meranie časov a spracovanie výsledkov sa uskutoční na základe čipovej identifikácie (firma VOSTPK, SR). Merací čip dostane každý pretekár pri prezentácii v štartovnej taške. Každý pretekár si musí čip pred štartom umiestniť na nohu a mať ho na nohe počas celého preteku až do prebehnutia cieľom, inak mu nebude zmeraný čas. Výnimkou sú štafety, kde si členovia štafety čip na jednotlivých úsekoch predávajú. Po dobehnutí do cieľa musí pretekár čip vrátiť usporiadateľom.

V prípade nevrátenia čipu, jeho straty je pretekár povinný usporiadateľom uhradiť náhradu vo výške 30, EUR.

-       Protesty sa akceptujú do 15 minút po pretekoch bez poplatku u riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu. Po tomto čase je poplatok 30 EUR.

 

- Prevzatím štartovacie čísla pri prezentácii berie účastník preteku na vedemie, že sa zúčastňuje preteku na vlastné nebezpečenstvo.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

VECNÉ CENY 

___________________________________________________________________________________________  

 

-       Pre prvých troch v každej kategórii mužov a žien, juniorov a junioriek, dorastencov a dorasteniek, veteránov a veterániek sú pripravené hodnotné vecné ceny.

-       Pre firemné a rodinné štafety sú taktiež pripravené hodnotné vecné ceny.

-       Prvé tri ženy celkového poradia získajú finančné odmeny 

-       Prvých šesť mužov poradia získa finančné odmeny. Tabuľka prize money TU.