CELKOVÁ HODNOTA VECNÝCH CIEN A FINANČNÝCH

DAROV

pre vekové kategórie,  juniorov, dorastencov, veteránky, veteránov, firemné a rodinné štafety:

Prví traja v každej kategórii budú odmenení zaujímavými vecnými cenami.