PROPOZÍCIE SUPER ŠPRINT FTVŠ 2019

ŠTATÚT PODUJATIA: Slovenský pohár (II. kategória)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - muži, ženy (0,175 – 5,0 – 1,5)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - muži, ženy AG  (0,175 – 5,0 – 1,5)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - dorastenci/ky, junior/ky (0,175 – 5,0 – 1,5)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - st. žiaci/čky 2005-2004 (0,125 – 4,0 – 1,0)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - ml. žiaci/čky 2007-2006 (0,125 – 4,0 – 1,0)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - nádeje A 2009-2008 (0,075 – 1,8 – 0,6)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - nádeje B 2011-2010 (0,050 – 1,2 – 0,3)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - nádeje C 2012 a mladší (0,025 – 0,6 – 0,3)*
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - žiacke mix štafety (0,075 – 2 – 0,5)
*nie je zaradené v Slovenskom pohári

 

MIESTO: Bratislava, Dvořákovo nábrežie (areál FTVŠ, Lafranconi)

 

TERMÍN: 27. - 28. 04. 2019

 

USPORIADATEĽ:

Prestigio Realiz Team o.z.
Tučkova 9
821 09 Bratislava
Tel: +421 903 729 777
Email: info@prestigiorealizteam.sk
www.prestigiorealizteam.sk

 

Hlavný rozhodca: Maroš Czina
Technický delegát: Anikó Ozoráková
Športový riaditeľ: Marián Horinek

 

KANCELÁRIA PRETEKOV SUPER ŠPRINT FTVŠ BRATISLAVA 2019:

Prezentácia pre všetkých účastníkov podujatia - areál Lafranconi pred plavárňou na basketbalových ihriskách:
- piatok 26. 04. 2019 od 15.00 hod. do 20.00 hod.
- sobota 27. 04. 2019 od 07.30 hod. do 10.00 hod.

 

TECHNICKÉ ZÁZEMIE:

Šatne, mobilné WC a úschovňa sa budú nachádzať v technickej zóne na basketbalových ihriskách v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Parkovanie je možné na parkovacej ploche pod mostom Lafranconi, približne 300m od priestoru štartu a cieľa.

 

POČASIE A TEPLOTA VODY:

Priemerná denná teplota vzduchu: 21 ˚C
Teplota vody v bazéne: 28 ˚C

 

PREDPISY:

Na podujatí Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 sa preteká podľa platných smerníc STÚ a ITU pre rok 2019 a oficiálneho programu pretekov. Zmeny sú vyhradené.

 

TRATE A VZDIALENOSTI:

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 všetky kategórie okrem žiakov a nádejí:
175m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
5,0 km cyklistika - jeden okruh s veľmi technickou pasážou na moste Lafranconi
1,5 km beh - 2 okruhy smer River park (1x 1km + 1x 500m)

 

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 mladší a starší žiaci:
125m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
4,0 km cyklistika - 4 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
1,0 km beh - 1 okruh smer River park (1x1km)


Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 nádeje A (2009 - 2008):
75m plávanie - štart z vody („výbeh“ z vody do depa po koberci)
1,8 km cyklistika - 3 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,6 km beh - 2 okruhy (250m tam a naspäť) smer River park


Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 nádeje B (2011 - 2010):
50m plávanie - štart z vody („výbeh“ z vody do depa po koberci)
1,2 km cyklistika - 2 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,3 km beh - 1 okruh (250m tam a naspäť) smer River park

 

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 nádeje C (2012 a mladší):
25m plávanie - štart z vody („výbeh“ z vody do depa po koberci)
0,6 km cyklistika - 1 okruh na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,3 km beh - 1 okruh (250m tam a naspäť) smer River park


Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 mix žiacke štafety:
75m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
2 km cyklistika - 2 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,5 km beh - 2 okruhy smer River park (2x250m)

 

KATEGÓRIE:

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 – muži do 39 rokov, ženy ABSOLÚTNE poradie
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 – muži od 40 rokov, ženy AG, muži AG
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - dorastenci/ky, juniori/ky
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - starší žiaci/čky
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - mladší žiaci/čky
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - nádeje A
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - nádeje B
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - nádeje C
Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - mix detské štafety

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

Muži - vekové kategórie: 20 – 29
Muži - vekové kategórie: 30 – 34
Muži - vekové kategórie: 35 – 39
Muži - vekové kategórie: 40 – 44
Muži - vekové kategórie: 45 – 49
Muži - vekové kategórie: 50 – 54
Muži - vekové kategórie: 55 – 59
Muži - vekové kategórie: 60+

Ženy - vekové kategórie: 20 - 29
Ženy - vekové kategórie: 30 - 39
Ženy - vekové kategórie: 40 - 49
Ženy - vekové kategórie: 50+

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY - SOBOTA:

V sobotu sa bude pretekať na klasických tratiach z minulého roku – viď mapy pretekov a preteky budú prebiehať nasledovne:
V každej kvalifikačnej rozjazde bude štartovať 12 pretekárov. Nasadených bude 12 najlepších z min. roka (ak sa niekto nezúčastní, tak sa to posunie).

Eliminačné preteky v kategórii muži do 39 rokov, v ktorých prvých 36 mužov postupuje do poobedňajšieho eliminačného súboja o postup do štvrť-finále 24 mužov do 39 rokov.

Eliminačné preteky v kategórii muži od 40 rokov, v ktorých prvých 16 mužov postupuje už do nedeľňajšieho ranného semifinále medzi 16 najrýchlejšími mužmi v kategórii muži 40+.

Sobotné eliminačné preteky muži do 39 rokov (36 najlepších) prebieha v poradí beh (s 1m rozostupmi podľa najlepších časov), cyklistika, plávanie a dobeh do cieľa.

V ženách postupuje prvých 24 najrýchlejších do nedeľného štvrťfinále.

Žiacke a detské kategórie majú len jeden štart.

Sobotný program zavŕšia žiacke štafety (2 chlapci+1 dievča), ktoré začnú bezprostredne po eliminačných pretekoch kategórie muži do 39rokov.

V prípade chladného počasia budú nádeje začínať cyklistikou, pokračovať behom a končiť plávaním.


ORGANIZAČNÉ POKYNY - NEDEĽA:

V nedeľu sa preteká na iných tratiach ako v sobotu (viď mapy pretekov).

V nedeľu začnú pretekári semifinále muži nad 40. Model pretekov je nasledovný:

 1. Preteky (semifinále) prebieha v klasickom triatlonovom poradí a do finále postupuje 10 najlepších.
 2. Preteky (finále).

Prestávka medzi jednotlivými pretekmi je LEN 10 minút (začína sa rátať dobehom 1. pretekára)!!!

Model pretekov muži do 39rokov a ženy je nasledovný:
Začína sa cyklistikou, pretekári budú púšťaní podľa odstupov zo sobotňajších eliminácii (Gundersenom).

 1. Preteky prebieha v poradí cyklistika, beh, plávanie + dobeh do cieľa. Do semifinále postupujú prví 16.
 2. Preteky (semifinále) prebieha v klasickom triatlonovom poradí a do finále postupuje 10 najlepších.
 3. Preteky (finále).

Prestávka medzi jednotlivými pretekmi je tiež LEN 10 minút (začína sa rátať dobehom 1. pretekára)!!!


PRIHLÁŠKY:

Prihlásenie a platbu štartovného môžete urobiť online najneskôr do 23. 04. 2019 do 24:00 hod. cez registráciu na stránke STÚ (www.triathlon.sk). Prihlášky po tomto termíne cez stránku STÚ nebudú akceptované a bude možné prihlásenie sa na preteky len na mieste, vrátane úhrady štartovného.


PRI PRIHLÁSENÍ NA SUPER ŠPRINT FTVŠ JE POTREBNÉ UVIESŤ DO POZNÁMKY PLAVECKÝ ČAS NA 100M A BEŽECKÝ ČAS NA 1KM! POKIAĽ UŽ STE U NÁS ŠTARTOVALI, ZARADÍME VÁS PODĽA VÝSLEDKOV Z MINULÉHO ROČNÍKA.

 

Žiadame vás dôsledne vyplniť tieto údaje, tvoria podklad pre korektné nasadzovanie do rozjázd. V prípade ak tieto údaje v rámci registrácie neuvediete, budete automaticky zaradený do prvých rozjázd.


IBAN Slovenská triatlonová únia
IBAN: SK4502000000003906388957
Do poznámky: vaše celé meno + čas na 100m plávanie a 1km beh
V prípade, ak platíte štartovné za viacerých pretekárov, uveďte názov tímu. Zoznam pretekárov je potrebné zaslať do mailu: info@prestigiorealizteam.sk.


ŠTARTOVNÉ:

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - muži, ženy, dorastenci/ky, junior/ky:

Štartovné: 25,- EUR. Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13. 04. 2019 do 24:00 hod. V termíne od 14. 04. 2019 do 23. 04. 2019 je výška štartovného 35,- EUR.
Po 23. 04. 2019 bude možné prihlásenie LEN na mieste podujatia, t. j. 26. a 27. 04. 2019 a výška štartovného bude 50,- EUR.

 

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - starší a mladší žiaci/čky:

Štartovné: 15,- EUR. Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13. 04. 2019 do 24:00 hod. V termíne od 14. 04. 2019 do 23. 04. 2019 je výška štartovného 20,- EUR.
Po 23. 04. 2019 bude možné prihlásenie LEN na mieste podujatia, t. j. 26. a 27. 04. 2019 a výška štartovného bude 30,- EUR.

 

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - nádeje A, B a C

Štartovné: 10,- EUR. Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13. 04. 2019 do 24:00 hod. V termíne od 14. 04. 2019 do 23. 04. 2019 je výška štartovného 16,- EUR.
Po 23. 04. 2019 bude možné prihlásenie LEN na mieste podujatia, t. j. 26. a 27. 04. 2019 a výška štartovného bude 30,- EUR.

 

Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - mix žiacke štafety

Štartovné: 15,- EUR. Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13. 04. 2019 do 24:00 hod. V termíne od 14. 04. 2019 do 23. 04. 2019 je výška štartovného 20,- EUR.
Po 23. 04. 2019 nebude možné prihlásenie na mieste podujatia.

 

ŠTARTOVÝ BALÍK:

PRIHLÁSENÍ obdržia štartový balíček obsahujúci: vrecúško s logom SUPER ŠPRINT FTVŠ, plaveckú čiapku, nálepky na helmu a bike, nálepky na telo a produkty od partnerov

 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA:

 1. Plavecká časť bude sa uskutoční v 25 metrovom bazéne. Štartovať sa bude vedľa plaveckých blokov, t. z. z hora. Pláva sa 175 metrov, čiže „výbeh“, resp. „vyplávanie“ z bazéna bude na opačnej strane a výbeh až po cyklistické depo bude zabezpečený na modrom koberci.
 2. V cyklistickom depe bude 12 stojanov, vedľa nich bude 12 prepraviek (miesto na bežecké tenisky, a po zosadnutí z bicykla cyklistickej prilby). Cyklistická prilba môže ostať aj na bicykli.
 3. Cyklistická časť bude smerovať k mostu Lafranconi, kde bude odbočka doprava, následne na lávku mosta pre chodcov a prechod, ktorý je situovaný na hrad Devín smerom na Rakúsko (nie smerom na centrum mesta). Po prejdení z mosta bude odbočka doľava a nasledovať ešte jeden kilometer v smere na štátne hranice. Otočka bude tesne pred „bunkrom“ a následne cestou naspäť.
 4. Cyklistická trať bude uzatvorená pre chodcov aj cyklistov.
 5. Bežecká trať bude pozostáva z okruhov, smer River park tam a naspäť.
 6. Cyklistická časť finále v nedeľu sa kategóriách muži, ženy a juniori uskutoční na promenáde.
 7. Protesty je možné podať do 15 minút po ukončení rozjazdy (eliminačných pretekov) bez poplatku. Po tomto čase je poplatok za podanie protestu 50,- EUR.
 8. Penalty box: za priestupky voči pravidlám (skorý štart, čiapka vedľa prepravky, prešľap pri naskakovaní na bicykel, prešľap pri zoskakovaní z bicykla, rozopnutá prilba, obidve tretry musia byť buď na bicykli alebo vedľa prepravky...) sa bude udeľovať penalizácia pred druhým bežeckým okruhom. Za priestupky sa udeľuje penalizácia vo výške 10 sekúnd, ktorú si pretekári odpykajú v tzv. PENALTY BOXE.
 9. Prihláseným pretekárom so zaplateným štartovným na Super šprint FTVŠ Bratislava 2019, ktorí nenastúpia na štart zo zdravotných dôvodov (predloženie potvrdenia od lekára) sa štartovné presúva na rok 2020. Organizátor štartovné nevracia.
 10. Tí účastníci, ktorí nezaplatia štartovné do 23. 04. 2019, ale platbu uhradia až po tomto termíne (na mieste), budú zaradení do rozjázd bez nároku na svoje meno v depe (na „depo tabuľke“).
 11. Eliminácie sa budú štartovať v intervale 25. minút bez ohľadu na pretekárov z predchádzajúcej eliminácie, ktorí budú ešte na bežeckej časti trati.