Program SUPER ŠPRINT FTVŠ 2019

PIATOK 26. 04. 2019:

15:00 hod. - 20:00 hod.
Prezentácia všetkých pretekárov SUPER ŠPRINT FTVŠ 2019 a prevzatie štartovacích balíčkov (prosíme pretekárov, aby sa odprezentovali už v piatok ak môžu a predišli sme tak chaosu a zdržaniam, aby sa nestalo, že niekto zmešká svoj štart)

 

SOBOTA 27. 04. 2019:

06:30 hod. - 09:00 hod.Prezentácia všetkých pretekárov mužských kategórii, dorastencov, juniorov a prevzatie štartovacích balíčkov. Ak sa niekto z mužov prihlási a zaplatí do 8:00 hod., bude zaradený do 0.rozjazdy, ktorá bude ako prvá v mužskom programe. V takomto prípade treba počítať so 100% navýšením štartovného.

 

Pozn. Spolu s mužskými kategóriami štartujú aj dorastenci a juniori. V časovom harmonograme sa to bude uvádzať len ako muži. To isté platí aj pre dorastenky, juniorky, ženy a mix štafety štartujú kde spolu mladší a starší žiaci.


10:00 hod. - 12:00 hod.
Prezentácia všetkých pretekárov ženských kategórii, dorasteniek, junioriek, žiackych a detských kategórii a štafiet, prevzatie štartovacích balíčkov.

 

07:40 hod. - 07:55 hod.
ukladanie materiálu do depa 1. a 2. mužskej rozjazdy

 

07:55 hod. - 07:59 hod.
rozplávanie 1. rozjazdy

 

08:00 hod. štart 1. rozjazdy muži

 

08:25 hod. - 08:30 hod. (DEPO)
výber materiálu 1. rozjazdy muži

 

08:15 hod. - 08:20 hod. (BAZÉN)
rozplávanie 2. rozjazdy muži

 

08:25 hod. (BAZÉN) štart 2. rozjazdy muži

 

08:30 hod. - 08:40 hod. (DEPO)
ukladanie materiálu do depa 3. rozjazdy muži
(prosíme pretekárov, aby boli nachystaní a veci mali dopredu pripravené, budú mať k dispozícii bedničky, v ktorých budú mať len tenisky)

 

08:40 hod. - 08:45 hod.
rozplávanie 3. rozjazdy muži

 

08:50 hod. štart 3. rozjazdy muži

 

08:50 hod. - 08:55 hod.
výber materiálu 2. rozjazdy muži

 

09:05 hod. - 09:10 hod.
rozplávanie 4. rozjazdy muži

 

09:15 hod. štart 4. rozjazdy muži

 

09:15 hod. - 09:20 hod.
výber materiálu 3 .rozjazdy muži

 

Týmto spôsobom budú prebiehať eliminačné preteky. Ide nám o to aby tieto preteky prebiehali hladko. Preto pretekári budú podporovaní aj organizátormi,
ktorí im budú pomáhať hlavne pri výbere materiálu z depa. Každých 25 minút sa bude púšťať jedna rozjazda, ale aj tí, ktorým to bude trvať dlhšie ako 25 minút pokračujú vo svojich pretekoch až do konca.
Predpokladáme 10 rozjázd.


Úplne presný časový harmonogram, kde si bude môcť každý pozrieť štartovú listinu a nasadenie v rozjazdách bude uverejnený 26.4.2019 do 10:00 hod.

 

14:00 hod. štart nádeje C 1. rozjazda


14:07 hod. štart nádeje C 2. rozjazda
(momentálne predpokladáme 2 rozjazdy, každých 7 minút odštartuje jedna)


14:15 hod. štart nádeje B 1. rozjazda


14:25 hod. štart nádeje B 2. rozjazda
(momentálne predpokladáme 2 rozjazdy, každých 10 minút odštartuje jedna)


14:30 hod.
ukladanie materiálu do depa pre muži finále A (1.-36. miesto)


14:40 hod. štart muži finále A (beh, bicykel, plávanie, dobeh do cieľa)


14:42 hod.
ukladanie materiálu do depa nádej A (obe rozjazdy)


14:50 hod. štart nádej A 1. rozjazda


15:00 hod. štart nádej A 2. rozjazda


15:10 hod.
ukladanie materiálu do depa žiaci


15:25 hod. štart mladší žiaci


16:10 hod. štart starší žiaci


16:55 hod. vyhlásenie všetkých detských a žiackych kategórii


17:15 hod. štart muži do 39 rokov o postup do nedeľného štvrťfinále


17:45 hod. ukladanie materiálu do depa MIX štafety žiaci


18:00 hod. štart MIX štafety žiaci


Vyhlásenie výsledkov MIX štafety žiaci bude bezprostredne po dobehnutí poslednej štafety.

 

Finálový program SUPER ŠPRINT FTVŠ 2019:

08:30 - 08:50 hod.
ukladanie materiálu do depa semifinále muži nad 40 rokov

 

08:52 hod.
predstavovanie pretekárov v priestore depa

 

09:00 hod. štart štvrťfinále 40+ (plávanie, bicykel, beh)
postupový kľúč - 10 najrýchlejších

 

10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)

 

09:35 hod. štart finále 40+ (plávanie, bicykel, beh)


10:00 kvetinový ceremoniál muži 40+


10:00 hod. ukladanie materiálu do depa ženy
10:25 hod. predstavovanie pretekárok v priestore depa
10:30 hod. štart štvrťfinále ženy (štartuje sa Gundersenom - bicykel, beh, plávanie, dobeh do cieľa)


postupový kľúč - 16 najrýchlejších
11:05 hod.  štart semifinále ženy (triatlon 0,175-5-1,5)
postupový kľúč - 10 najrýchlejších
10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)

postupový kľúč - 10 najrýchlejších
11:35 hod. štart FINÁLE ŽENY

12:00 kvetinový ceremoniál ŽENY

12:00 hod. ukladanie vecí do depa štvrťfinále muži do 39 rokov

 

12:25 hod. predstavovanie v priestore depa
12:30 hod. štart štvrťfinále muži (štartuje sa Gundersenom - bicykel, beh, plávanie, dobeh do cieľa)
postupový kľúč - 16 najrýchlejších


10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
cca 13:00 hod. štart semifinále muži (triatlon 0,175-5-1,5)
postupový kľúč - 10 najrýchlejších


10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
13:30 hod. štart FINÁLE MUŽI do 39 rokov

14:00 hod. kvetinový ceremoniál MUŽI do 39 rokov

 

14:30 hod. vyhlásenie výsledkov všetkých kategórii:
- absolútne poradie muži do 39 rokov
- absolútne poradie muži od 40 rokov
- absolútne poradie ženy
- AG muži/ ženy

Celkové prize money:
- muži do 39 rokov - 1000,- EUR
- muži od 40 rokov - 400,- EUR
- ženy absolútne - 600,- EUR