PARTNERI

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Bratislavský samosprávny kraj
Slovenská triatlonová únia