Program SUPER ŠPRINT FTVŠ 2018

PIATOK 27. 04. 2018:

15:00 hod. - 20:00 hod.
Prezentácia všetkých pretekárov SUPER ŠPRINT FTVŠ 2018 a prevzatie štartovacích balíčkov (prosíme pretekárov, aby sa zaprezentovali už v piatok ak môžu a predišli sme tak chaosu a zdržaniam, aby sa nestalo, že niekto zmešká svoj štart)

 

SOBOTA 28. 04. 2018:

06:30 hod. - 09:00 hod.
Prezentácia všetkých pretekárov mužských kategórii, dorastencov a juniorov a prevzatie štartovacích balíčkov. Ak sa niekto z mužov prihlási a zaplatí do 08:00 hod., bude zaradený do 0.rozjazdy, ktorá bude ako posledná v mužskom programe. V takomto prípade treba počítať so 100% navýšením štartovného a na depo tabuľke bude mať len štartovné číslo.

 

Pozn. Spolu s mužskými kategóriami štartujú aj dorastenci a juniori. V časovom harmonograme sa to bude uvádzať len ako muži. To isté platí aj pre dorastenky, juniorky, ženy


10:00 hod. - 12:00 hod.
Prezentácia všetkých pretekárov ženských kategórii, dorasteniek, junioriek, žiackych a detských kategórii a prevzatie štartovacích balíčkov.
Ak sa niekto z týchto kategórii prihlási a zaplatí do 12:00 hod., bude zaradený do rozjazdy dodatočne. V takomto prípade treba počítať so 100% navýšením štartovného a na depo tabuľke bude mať len štartovné číslo.

 

08:40 hod. - 08:55 hod.
ukladanie materiálu do depa 1. a 2. mužskej rozjazdy

 

08:55 hod. - 08:59 hod.
rozplávanie 1. rozjazdy

 

09:00 hod. štart 1. rozjazdy muži

 

09:20 hod. - 09:25 hod. (DEPO)
výber materiálu 1. rozjazdy muži

 

09:20 hod. - 09:25 hod. (BAZÉN)
rozplávanie 2. rozjazdy muži

 

09:25 hod. (BAZÉN) štart 2. rozjazdy muži

 

09:30 hod. - 09:40 hod. (DEPO)
ukladanie materiálu do depa 3. rozjazdy muži
(prosíme pretekárov, aby boli nachystaní a veci mali dopredu pripravené, budú mať k dispozícii bedničky, v ktorých budú mať len tenisky)

 

09:35 hod. - 09:40 hod.
rozplávanie 3.rozjazdy muži

 

09:50 hod. štart 3. rozjazdy muži

 

09:45 hod. - 09:50 hod.
výber materiálu 2.rozjazdy muži

 

10:00 hod. - 10:05 hod.
rozplávanie 4. rozjazdy muži

 

10:15 hod. štart 4. rozjazdy muži

 

10:10 hod. - 10:15 hod.
výber materiálu 3.rozjazdy muži
Týmto spôsobom budú prebiehať eliminačné preteky. Ide nám o to aby tieto preteky prebiehali hladko. Preto pretekári budú podporovaní aj organizátormi, ktorí im budú pomáhať hlavne pri výbere materiálu z depa. Každých 25 minút sa bude púšťať jedna rozjazda, ale aj tí, ktorým to bude trvať dlhšie ako 25 minút pokračujú vo svojich pretekoch až do konca.
Bude 9 mužských eliminačných rozjázd, zatiaľ čo posledná rozjazda začína 12:20 hod.
Úplne presný časový harmonogram sa nachádza na stránke www.triathlon.sk a na stránke www.karpatskytriatlon.sk

 

Ženský eliminačný závod začína o 13:00 hod. - 10.rozjazda

 

12:45 hod.
ukladanie vecí do depa ženy, juniorky, dorastenky 10. rozjazda

 

12:50 hod.
rozplávanie 1. rozjazda

 

13:00 hod. štart 1. rozjazda

 

13:10 hod.
vyberanie vecí do depa ženy, juniorky, dorastenky 10. rozjazda

 

13:15 hod.
rozplávanie 2. rozjazda a vyberanie vecí z depa

 

13:30 hod. štart 11. rozjazda ženy, juniorky, dorastenky

 

13:55 hod.
vyberanie vecí do depa ženy, juniorky, dorastenky 11. rozjazda

 

14:00 hod.
ukladanie materiálu do depa pre muži finále A (1.-36. miesto)

 

14:15 hod.
predstavovanie pretekárov

 

14:30 hod. štart muži finále A (beh, bicykel, plávanie, dobeh do cieľa)

 

DO NEDEĽNAJŠIEHO ŠTVRŤFINÁLE A postupuje 24 najlepších podľa celkového poradia + ďalších 12 postupuje do ŠTVRŤFINÁLE B

 

Finálový program SUPER ŠPRINT FTVŠ 2018:

08:30 - 08:50 hod.
ukladanie materiálu do depa štvrť-finále B muži (25.- 48.miesto + náhradníci)

 

08:52 hod.
predstavovanie pretekárov v priestore depa

 

09:00 hod. štart štvrťfinále muži B (štartuje sa Gundersenom - bicykel, beh, plávanie, dobeh do cieľa)
postupový kľúč - 16 najrýchlejších

 

10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
cca 09:30 hod. štart semifinále muži B (triatlon 0,175-5-1,5)
postupový kľúč - 10 najrýchlejších


10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
10:00 hod. štart FINÁLE MUŽI B


Pokiaľ budú medzi nimi pretekári z kompletnej age-group, bude hneď po pretekoch finále B nasledovať kvetinový ceremoniál


10:15 hod. ukladanie materiálu do depa mladší žiaci
10:25 hod. predstavovanie pretekárov v priestore depa
10:30 hod. štart FINÁLE mladší žiaci


10:50 hod. ukladanie materiálu do depa mladšie žiačky
11:00 hod. predstavovanie pretekárok v priestore depa
11:05 hod. štart FINÁLE mladšie žiačky


11:30 hod. ukladanie do depa starší žiaci/žiačky
11:38 hod. predstavovanie pretekárov v priestore depa
11:40 hod. štart FINÁLE starší žiaci/žiačky


12:00 hod. ukladanie vecí do depa nádeje C chlapci a dievčatá
12:10 hod. predstavovanie pretekárov v priestore depa
12:15 hod. štart FINÁLE nádeje C chlapci a dievčatá


12:20 hod. ukladanie vecí do depa nádeje B chlapci a dievčatá
12:30 hod. predstavovanie pretekárov v priestore depa
12:35 hod. štart FINÁLE nádeje B chlapci a dievčatá

 

12:45 hod. ukladanie vecí do depa nádeje A chlapci
12:55 hod. predstavovanie pretekárov v priestore depa
13:00 hod. štart FINÁLE nádeje A chlapci

 

13:10 hod. ukladanie vecí do depa nádeje A dievčatá
13:20 hod. predstavovanie pretekárok v priestore depa
13:25 hod. štart FINÁLE nádeje A dievčatá


13:35 hod. dekorovanie všetkých žiackych a detských kategórií a vekových kategórii 40+


13:40 hod. ukladanie vecí do depa ženy
14:05 hod. predstavovanie pretekárok v priestore depa
14:15 hod. štart štvrťfinále ženy (štartuje sa Gundersenom - bicykel, beh, plávanie, dobeh do cieľa)
postupový kľúč - 16 najrýchlejších


10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
cca 14:45 hod. štart semifinále ženy (triatlon 0,175-5-1,5)
postupový kľúč - 10 najrýchlejších


10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
15:15 hod. štart FINÁLE ŽENY


15:35 hod. ukladanie vecí do depa štvrťfinále muži A
15:55 hod. predstavovanie pretekárov v priestore depa
16:00 hod. štart štvrťfinále muži (štartuje sa Gundersenom - bicykel, beh, plávanie, dobeh do cieľa)
postupový kľúč - 16 najrýchlejších


10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
cca 16:30 hod. štart semifinále muži (triatlon 0,175-5-1,5)
postupový kľúč - 10 najrýchlejších


10 minút pauza (od pretnutia cieľa prvým pretekárom)
17:00 hod. štart FINÁLE MUŽI A


17:20 hod. kvetinový ceremoniál muži a ženy v celkovom poradí, age-group muži a age-group ženy